Over ons

“Toen aan de zeereerwaarde heer Pastoor het plan van RK EDO werd voorgelegd om een vergadering bijeen te roepen van de Dagelijks besturen der verschillende verenigingen teneinde tot oprichting te komen van één toneelvereniging in de parochie, was hij er direct geheel en al voor en riep zelfs vóór bedoelde vergadering alle hem bekende toneelspelers in de parochie bij elkaar”.

Dit zijn de eerste zinnen van de inleiding in het schrift waarin de allereerste notulen van de vereniging werden bijgehouden.

Op 21 juni 1945 was de oprichting van de toneelvereniging een feit en werd de eerste ledenvergadering belegd o.l.v. het voorlopige bestuur bestaande uit: mej. B. Leek en de heren J.B. Braas, N.W. Leuren en T. Wildenburg.

Toenmalig E.W. heer Pastoor Lemeer had het adviseurschap op zich genomen.

Op 21, 23 en 25 oktober van dit jaar werd het eerste stuk “Drie Wijze Gekken”  op de planken gebracht in café Bontje.

De jaren hierop volgend werden er ieder jaar twee à drie stukken opgevoerd, stukken variërend van klucht, comedy tot drama, maar altijd met als doel hoogwaardig amateur theater op te voeren.

Naast het spelen van toneelstukken in de plaatselijke cafe’s hebben we ons kunnen de laatste jaren ook al een aantal keren in  grotere theater producties laten zien, o.a. “Wie temt de feeks” van William Shakespear, welke we in 2010 op het trainingsveld van RK EDO hebben opgevoerd en het welbekende “Scrooge” welke vlak voor kerst 2013 in de tot theater omgebouwde bollenschuur van de fa. Pronk ten tonelen is gebracht. OOk in 2016 hebben we weer een grote productoe op poten gezet, wederom op het RKedo veld met het stuk Midzomernachtdroom van Shakespeare.

In 2020 bestaan wij 75 jaar en willen dit natuurlijk vieren met een bijzonder stuk. het wordt allemaal net even anders dan voorgaande grote stukken en wat, tja dat blijft nog even een verassing!!