Uitvoering jeugdtoneel 2020

Op 21 maart speelt het jeugdtoneel voor u De Robotmachine
Aanvang: 15:00 uur
 en 20:00 uur in zaal DolleburgUitvoering 75 jaar bestaan 2020

75-jarig bestaan!
 Spectaculair stuk!!
De uitvoeringen zullen zijn op:
 5e n 6 (avondvoorstelling)
7 juni (middagmatinee)
In theater (tennishal) WestfrieslandBinnenkort start de voorverkoop voor
de jeugd en het volwassen toneel!
Nog een klein momentje geduld!
 

 

 

 Toneelvereniging Nieuw Leven 75 jaar
   

 

“Toen aan de zeereerwaarde heer Pastoor het plan van RK EDO werd voorgelegd om een vergadering bijeen te roepen van de Dagelijks besturen der verschillende verenigingen teneinde tot oprichting te komen van één toneelvereniging in de parochie, was hij er direct geheel en al voor en riep zelfs vóór bedoelde vergadering alle hem bekende toneelspelers in de parochie bij elkaar”.

Dit zijn de eerste zinnen van de inleiding in het schrift waarin de allereerste notulen van de vereniging werden bijgehouden.

Op 21 juni 1945 was de oprichting van de toneelvereniging een feit en werd de eerste ledenvergadering belegd o.l.v. het voorlopige bestuur bestaande uit: mej. B. Leek en de heren J.B. Braas, N.W. Leuren en T. Wildenburg.

Toenmalig E.W. heer Pastoor Lemeer had het adviseurschap op zich genomen.

Op 21, 23 en 25 oktober van dit jaar werd het eerste stuk “Drie Wijze Gekken”  op de planken gebracht in café Bontje.

De jaren hierop volgend werden er ieder jaar twee à drie stukken opgevoerd, stukken variërend van klucht, comedy tot drama, maar altijd met als doel hoogwaardig amateur theater op te voeren.

Deze feestelijke gebeurtenis willen we graag met jullie vieren met een spectaculair stuk!
Wat kunt u verwachten? Natuurlijk een komisch stuk, zo zijn we gestart en zo zullen wij doorgaan. Wij hebben VIP arrangementen, een optreden van een bekende zanger uit het dorp en nog een aantal hele leuke verrassingen en spectaculaire prijzen!

 

Wanneer en waar: 7 en 8 juni 2020 om 20:00 uur in theather (tennishal) westfriesland
9 juni 2020 en om 14:30 uur (middagmatinee) in theather (tennishal) westfriesland
op de breeuwhamer 21, De Goorn


Kom je ook bij toneel?

 Lijkt het je leuk om toneel te spelen? Ben je minimaal 9 jaar oud dan kan je bij het jeugdtoneel. Vanaf 18 jaar kan je bij het volwassen toneel. Soms bij grote theater stukken spelen jong en oud met  elkaar samen.

 Voor meer informatie stuur dan even een mail naar toneeldegoorn@gmail.com!

 

 

Onze sponsors