Uitvoering jeugdtoneel 2020

Het jeugdtoneel voor u De Robotmachine
AFGELAST!
Op vrijdag 20 maart om: 20:00 uur
 en op zaterdag 21 maart om: 15:00 uur
in zaal Dolleburg

De vooraf gekochte kaarten kan je op vertoon van je kaart bij Carla van der Hulst laten terug betalen!Uitvoering 75 jaar bestaan 2020

AFGELAST

75-jarig bestaan!
 Spectaculair stuk!!
De uitvoeringen zullen zijn op:
 5 en 6 (avondvoorstelling)
7 juni (middagmatinee)
In theater (tennishal) Westfriesland
Wij vinden het ontzettend jammer, dat door het Coronavirus de twee toneelstukken zijn uitgesteld! Wij willen geen enkel risico nemen voor uw en onze gezondheid, vandaar deze beslissing. Wij vragen hiervoor uw begrip!
zodra wij meer weten zullen wij u zo snel mogelijk op de hoogte brengen!


 

 

Helaas is de jeugd uitvoering op 20 en 21 maart afgelast ivm het Coronavirus!

 

 Toneelvereniging Nieuw Leven 75 jaar   

 

Toen aan de zeereerwaarde heer Pastoor het plan van RK EDO werd voorgelegd om een vergadering bijeen te roepen van de Dagelijks besturen der verschillende verenigingen teneinde tot oprichting te komen van één toneelvereniging in de parochie, was hij er direct geheel en al voor en riep zelfs vóór bedoelde vergadering alle hem bekende toneelspelers in de parochie bij elkaar”.

Dit zijn de eerste zinnen van de inleiding in het schrift waarin de allereerste notulen van de vereniging werden bijgehouden.

Op 21 juni 1945 was de oprichting van de toneelvereniging een feit en werd de eerste ledenvergadering belegd o.l.v. het voorlopige bestuur bestaande uit: mej. B. Leek en de heren J.B. Braas, N.W. Leuren en T. Wildenburg.

Toenmalig E.W. heer Pastoor Lemeer had het adviseurschap op zich genomen.

Op 21, 23 en 25 oktober van dit jaar werd het eerste stuk “Drie Wijze Gekken”  op de planken gebracht in café Bontje.

De jaren hierop volgend werden er ieder jaar twee à drie stukken opgevoerd, stukken variërend van klucht, comedy tot drama, maar altijd met als doel hoogwaardig amateur theater op te voeren.

Deze feestelijke gebeurtenis willen we graag met jullie vieren met een spectaculair stuk!
Wat kunt u verwachten? Natuurlijk een komisch stuk, zo zijn we gestart en zo zullen wij doorgaan. Wij hebben VIP arrangementen, een optreden van een bekende zanger uit het dorp en nog een aantal hele leuke verrassingen en spectaculaire prijzen!

 

afgelast

Wanneer en waar: 5 en 6 juni 2020 om 20:00 uur in theater (tennishal) westfriesland
7 juni 2020 en om 14:30 uur (middagmatinee) in theater (tennishal) westfriesland
op de breeuwhamer 21, De Goorn


Kom je ook bij toneel?

 Lijkt het je leuk om toneel te spelen? Ben je minimaal 9 jaar oud dan kan je bij het jeugdtoneel. Vanaf 18 jaar kan je bij het volwassen toneel. Soms bij grote theater stukken spelen jong en oud met  elkaar samen.

 Voor meer informatie stuur dan even een mail naar toneeldegoorn@gmail.com!

 

 

Onze sponsors