Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

  1. Algemene voorwaarden

1. Het is verboden om tickets of e-tickets (aankoopbevestiging per e-mail) op enigerlei wijze na te maken, te verspreiden of (door) te verkopen.
2. Elke aankoop of bestelling via de website of aan de kassa is definitief. Gekochte kaarten zullen alleen worden teruggenomen als de activiteit niet doorgaat of aanzienlijk gewijzigd wordt.
3. Toneelvereniging Nieuw leven heeft het recht om de planning van activiteiten aan te passen of ze te annuleren. Als een activiteit aanzienlijk gewijzigd wordt ten opzichte van wat op het moment van aankoop werd aangekondigd, heeft de koper recht op restitutie van de aankoopsom.
4. Toegang tot opvoeringen vereist een ticket, gekocht aan onze dagkassa of op een voorverkoopadres, of een afdruk van een e-ticket, gekocht via onze website.
5. Openingstijden van de dagkassa hangen af van het programma.